श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यती,सम्म घि’नला,ग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”

श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न

घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो”श्रीमान विदेशमा घरमा श्रीमति गर्भवती, छिमिकिले यतीसम्म घि’नलाग्दो ह’र्कत गरेर घर न घा’टकी ब’नायो” हेर्नुहोस पुरा भिडियो :

प्रकाशित मिति २८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०१:१६