चर म सन्तु ष्टि लि न महिलाको यो नी कत्रो हुनुपर्छ ?

महिला सम्भो गको लागि तयार न भएको अवस्थामा पनि यो नी कसिलो हुन्छ । अर्को कारण,पर्याप्त मात्रामा महिला स म्भोगको लागि तयार नभएको अवस्थामा पनि यो नी कसिलो हुन्छ । पर्याप्त मात्रामा प्रा क्क्री डा नगरेको कारण उ त्तेजनामा आउन नसक्दा पनि यो नी कसिलो हुन्छ । उक्त बेला यो नीमार्ग मा पर्याप्त मात्रामा यौ न रस पनि निस्केको हुँदैन ।

यस्तो बेलामा यौ न सम्प र्क गर्दा महिलालाई पी डा हुन्छ । तर, पुरुषहरू चाहिँ कसिलो यो नीमा सम्भोग गर्न पाएकोमा ग र्व गर्छन् ।

वास्तवमा यो नीमा तना वको कारण संकुचित भएकोले क सिलो भएको भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । अतः महिला सम्भो गको लागि पूर्ण रूपमा तयार हुँदा यो नी सधैँ लचक दार हुन्छ । प्रायः महिलालाई ३० मिनेट जति प्राक्क्री डाको लागि समय दिनुपर्छ ।

प्रा क्क्रीडा गर्दा प्रेम पूर्ण रूपमा अं कमाल, चु म्बन, शरीरभरि स्प र्श गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा महिलाको यो नीको तनावपूर्ण संकु चन कम भई यो नी लचकदार हुन्छ । यस्तो बेलामा उ त्तेजित लिं ग पसाउनु राम्रो हुन्छ । समय दिएर प्राक्क्री डा गरेर यो नीमा लिं ग पसाउँदा महिलाले साह्रै दुखाइ महसुस गर्छ, सम्भो ग गर्न मान्दैन भने भे जि निसमस भन्ने रो ग पनि भएको हुन सक्छ ।

यस्तो भएमा तुरुन्त यौ न रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ । खुकुलो यो नी महिला उत्ते जनामा आएर सम्भो गमा उत्रँदा प्राकृतिक रूपमा नै यो नी लचकदार हुन्छ ।
जुन बेला यो नीको मांसपेशी तनाव नभएर विश्राममा हुन्छ, यस्तो अवस्थालाई पुरुषहरू महिलाको यो नी लुज भएको ठानेर कु मारीत्व भं ग भएकोसम्म सोच्ने गर्दछन् । तनावको कारण सं कुचित भएकोले क सिलो भएको भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यसले पुरु ष–महिलाको सम्बन्धमा पनि खलल पैदा हुन सक्छ ।

महिलाको यो नीको खु कुलोपन सम्भो गपश्चात् कायम रहन्न । कतिपयले धेरै स म्भोग गरेर योनी खुकुलो भएको ठान्छन् । यो पनि गलत धा रणा हो । स म्भो ग धेरै वा थोरै गरेर यो नी क सिलो वा खु कुलो हुने हुँदैन ।
यो नीको मां सपेशीको विशेषता भनेको जस्तो आकारको लिं गसँग ठीक हुन सक्छ । त्यही सानो यो नीबाट बच्चा जन्मन्छ । बच्चा जन्मिएको केही समयमा फेरि यो नी पुरानै आकारमा पुग्दछ। यो नै यो नीको विशेषता हो ।

केही महिलामा बच्चा जन्माएपछि यो नीको मांसपेशी पुरानै आकारमा आउन समय लाग्ने वा केही खुकु लो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यो नीसम्बन्धी केही क सरत गर्न सकिन्छ। के गेल कसरत विधिः यो नी को मांसपेशीलाई कसिलो पार्न यौ न चिकित्सकहरूले के गेल कसरत गर्ने सल्लाह दिन्छन् ।

यो विधि आफैँले कुनै पनि बेला, कुनै पनि स्थानमा बसेर गर्न सकिन्छ । केगेल विधि गर्दा पिसा ब फेर्दा मांसपेशीलाई खु म्च्याउने र पि साब रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। य सलाई शुरुमा एक सेकेन्डसम्म यो नी खुम्च्याउने, खु कुलो बनाउने यसलाई ब ढाएर पाँच सेकेन्डसम्म र्पुयाउनुपर्छ। बिस्तारै यसलाई १० देखि १५ सेकेन्डसम्म खुम्च्याउने, खुकुलो बनाउने गर्नुपर्छ ।

यसलाई दिनमा धेरै चोटिसम्म गर्न सकिन्छ। नियमित केही हप्तासम्म केगेल कसरत गरेमा यो नीको मांसपेशीमा क सिलोपन आउँछ। विदेशतिर यो नी क सिलो बनाउन अपरेसन गरी यो नीको मांसपेशीलाई कसिलो बनाउने पनि गर्छन् ।

अहिले नेपालमा यो नी कसिलो बनाउन यो नीमा लगाउने क्रिम, तेल, मसाजरहरूको धेरै विज्ञा पन गरिन्छ । तर, यस्ता साधन भ रसक प्रयोग नगरेकै राम्रो यि नले यो नी को प्राकृतिक क्षमतालाई हा नि पनि र्पुयाउन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस

प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:२३